İş Hayatında Başarının Anahtarı 3"Human Pattern 3D Başarı Modeli"

İş Hayatında Başarının Sırrı

İş hayatında başarının sırrı esnekliktir. Aslında herkes iş yaşamında ve günlük hayatta farkında olmadan esneklik gösterir. Özelliklede iş ortamında hemen hemen her saat, hatta her dakika duruma göre pozisyon almak zorundasınız. İş arkadaşlarınızla iletişiminiz ne kadar iyi olursa olsun, öyle anlar gelirki gün içerisinde; derin bir nefes alır ve pozisyonunuz gereği susmanız gerekiyorsa susar, esmeniz gerekiyorsa eser ama genelde esnemeniz gerektiği için esnersiniz. Bu yönetici içinde personel içinde geçerlidir, çünkü ortada yürümesi gereken bir iş vardır. Ancak burada önemli olan esnekliğin farkındalığıdır. Eğer esneme otamatik olarak bilinçaltında yapılıyorsa, zamanla esneklik tavize dönüşür.

Esneklik en önemli zihinsel becerilerin başında gelir. Bu beceri daha doğmadan genlerimize zaten kodlanmıştır. Esneklik yetisini bilinçli olarak geliştirenler günlük yaşamda ve iş hayatında lider dediğimiz kimselerdir. Farkına varmadan günlük hayatın rutini içerisinde içgüdüsel yaptığınız bu yeteneğinizi yerinde kullanmayı öğrenmezseniz bir süre sonra taviz olarak size geri döner. Becerinizi geliştirmeniz için ilk yapmanız gereken, esnekliği davranışlarınızla sınırlamanızdır. Asıl anahtar Davranışsal Esnekliktir.

Esneklik / Bükülebilirlik

Bükülebilirlik, esnekliğin diğer adıdır. Davranışlarda esneklik yapmak oldukça kolaydır. Ancak bilinçsiz yapılan esneklikler genelde, insanı insan yapan temel kişiliğinde yaptığıdır. Düşüncelerinizde, değerlerinizde ve duygularınızda yaptığınızın adı bükülmedir. Bunlar fazla bükülürse kırılır. Kendinizi mutsuz, umutsuz, yorgun ve isteksiz hissettirir. İşte ayaklarınızın geri geri gitmeye başladığı zamanlardır. Türkiye’de çalışanların %76’sı işlerinden memnun değil. Bu dramatik istatistiğin en önemli parametresi  Ön Seçim dir. Ön seçim ister yanlış istersese doğru yapılsın, ilerleyen süreçte iş ortamında yapılan bilinçsiz bükülmeler (esnemeler) ve iletişim eksiklikleri her 10 çalışandan nerdeyse 8’ini mutsuz etmektedir.

Zihinsel açıdan baktığımızda birey; IQ (Analitik, görsel, mantıksal, sözel, matematiksel zeka) + EQ (Kinestetik, müziksel, yaratıcı, içsel, duygusal zeka) + Kişilikten ibarettir. İç içe birbirini etkileyen kuvvetli yapılardır. Kişilik, sıradan durumlarda gün boyunca kişinin duygularının, davranış kalıplarının ve değerlerinin tümüyle karakterize olduğu özellikler olarak tanımlanabilir. Kişilik özelliklerinin esnekliği kaybolduğunda, uyumu bozulduğunda mutsuzluk, kaygı ve endişe ortaya çıkar. Kişi esnekliği koruyabilmek için kişilik özelliklerinden değerlerinde ve duygularında bükülme yapmak yerine davranışlarında esneklik yapmayı öğrenirse, zihinsel ahengini hem iş yaşamında hem de günlük yaşamda korumayı başarır.

Duygusal Zeka

Ülkemizde firma yapıları halen bireyin IQ’suna göre ölçme ve değerlendirme yapmaktadır. İşe alımlarda ve dönemsel olarak eğitimlerde kişilik analizleri ve testleri yapılmaktadır ancak bunlar sadece test sonucu noktasında sınırlı kalmaktadır. Bireye etki edecek şekilde geliştirilememektedir. Burada yapılması gereken Duygusal Zeka EQ’yu geliştirmek ve kişilik özelliklerinden davranışsal kalıpları iyi anlamaktır. Kendi davranış paternlerinizi iyi bilirseniz duygusal zekanızı geliştirerek bu kalıpları pozitif yönde esnetebilir iş hayatınızda, mutlu, başarılı ve güçlü bir şeklide kariyer basmaklarını hızla çıkabilirsiniz. “Unutmayın dengeli bir sistemde esnek olan sistemi yönetir.”

>>“Artık oyunun kuralları değişiyor; Çok yakın bir gelecekte şirketler, duygusal zekası yüksek liderler tarafından yönetilen, duygusal zekası yüksek çalışanlara sahip, duyusal farkındalığı yüksek organizasyonlar olacaktır. ” Duygusal Zeka Eğitimi