NLP Nedir? Engellerinizden kurtulun!

NLP Nedir? (Davranış Değişikliği Teknolojisi)

Yeni bir iş ya da kariyer planlıyorsanız, hayatınıza değer katmak ve kısa zamanda hayallerinize ulaşmak istiyorsanız, artık karşınıza çıkan engelleri kaldırmanın zamanı geldi. Hedefinize ve dolayısıyla hayallerinize ulaşmak için gerekli köklü ve kalıcı değişiklikleri, kolayca hemde çok hızlı bir şekilde yapmanız NLP & Koçluk ile mümkün. NLP teknikleriyle bütünleştirilmiş koçluk ile değişim nasıl bu kadar kolay ve hızlı olmaktadır. NLP nedir?

Nero Lingustic Programing’ in baş harflerinden oluşan bu sistemi şöyle açıklayabiliriz.

Nero; ile insanların görme, işitme, hissetme, koklama, tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır. Linguistic; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlaması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır. Programing ise; arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

Kolay ve Hızlıca Değişime Başlayın!

NLP insanların yaşadıkları deneyimleri ve kurdukları iletişimler hakkında açık ve etkili bir modeldir.  İnsanların faaliyetlerini, köklü ve kalıcı değişiklikleri hızlı ve kolayca gerçekleştirmelerini sağlayacak kadar ayrıntılı bir şekilde tanımlamak, NLP ilkelerinden yararlanılarak mümkündür.

NLP yaşamımızda üzerinde düşünmeden otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. NLP’nin altyapısını insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. NLP’de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP’de modelleme denir ve günümüzde de hızlı öğrenmenin bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler İnsanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP’nin oluşumu nasıl başladı?

Psikoterapi, iletişim ve kişisel gelişim yaklaşımı olan NLP, ABD Santa Cruz California’da ortaya çıktı. NLP’nin kurucuları dil ve davranış kalıpları ve nörolojinin bağlantılı olduğu görüşüyle yola çıktılar. İnsanların hayatlarındaki belirli hedeflere ulaşmak için davranış kalıpları ve tecrübenin değiştirilerek yeniden programlanabileceğine inanıyorlardı.

Vietnam Savaşı

1970 li yılların Amerika’sında Vietnam savaşı sonrası oluşan sendromun etkileri kuşkusuz çok büyüktü. NLP’nin kurucularından Vietnam gazisi eski bir asker olan Frank Pucelig  “Amerika asker cenazelerini Amerika’ya geri gönderdi ancak zihinleri için hiçbir şey yapmadı” görüşünü paylaştıktan sonra şu korkunç istatistikle durumu anlattı.

Vietnam savaşında 57.000 asker hayatını kaybederken savaştan sonra 10 yıl içerisinde ülkesine dönen askerlerden 65.000 ‘nin intihar ederek yaşamına son verdiğini söyledi. Amerikalılar o yıllarda savaş sonrası etkileri ortadan kaldırmak için eski askerlerin psikolojik tedavisi için oldukça uzun süre çalıştılar. Tabi bu tedavi yöntemleri şimdiki gibi değil eski klasik laboratuvar ortamında yapılıyordu. Bu dönemde dünyada hızla değişiyordu. İnsan hakları iletişim ve kişisel gelişim alanında bir milat başlıyordu. Eski ekoller sorgulanıyor yeni bir şeyler yaparak insanlık nasıl daha mutlu, refah içinde yaşayabileceği konularında yoğun çalışmalar yapılıyordu. Birçok üniversitede sosyal psikolojik deneyler ve araştırmalar yaparak eskiye nazaran daha iyi sonuçlar alınıyordu. O yıllarda Steve Jobs’un Apple’ı Bill Gates’in Microsoft’unun temelleri atılıyordu. Yani insanlık sosyal olarak psikolojik olarak ekonomik olarak teknolojik olarak bir değişimin bir miladın eşiğindeydi.

Gestalt Terapi

Bu dönemde Santa Cruz üniversitesinde psikoloji öğrencisi olan Richard Bandler ve Franc Pucelig, 1970 yılında henüz hayatını kaybeden Gestalt terapinin yaratıcısı Fritz Peltz’in metoduna dayanarak Santa Cruzdaki uyuşturucudan etkilenen öğrencilere yardım etmeyi hedefleyen bir terapi grubu yönetiyorlardı. Gestalt Terapi grubu her geçen gün büyüdükçe büyüyordu. Üniversitede dilbilim profesörü olan John Grinder ise bu grubun yaptıklarını yakından takip ediyordu. Bir süre sonra Bandler  ve Pucelic Grinder’ı grup çalışmalarına davet etti. Grinder bu terapi gruplarında sessizce oturmasına rağmen sonunda Bandler ve Pucelic’e gözlem ve sorularıyla bir yaklaşımda bulundu. Bandler’ın dilbilgisi kullanarak sorduğu tüm soruların ve yaptığı yorumların hemen hepsini dilsel olarak açıklayabileceğini dilin bir değişim aracı olarak kullanılabileceğini söyleyerek öğrencilerin hızlı öğrenimi, koçluk ve terapiye yönelik bir model geliştirilmesini sağladı.

NLP Nedir? NLP’ye özetle sanat ve bilime dayalı bir davranış değiştirme teknolojisidir diyebiliriz. Nlp ile koçluk teknikleriyle kısa zamanda hedeflerinizi keskinleştirip profesyonel kariyerinize ya da hayatınıza değer katarsınız.

Integral Çalışan Koçluk hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.